Tabla de potenciales

 
Reacción
Eº/V
 
XeF+e- ⇌ Xe + F-
3.4
Cf4++e-⇌Cf3+
3.3
Pr4++e-⇌Pr3+
3.2
Tb4++e-⇌Tb3+
3.1
F2+2H++2e-⇌2HF
3.053
Cm4++e-⇌Cm3+
3.0
F2+2e-⇌H2O
2.866
H2N2O2+2H++2e-⇌2N2+2H2O
2.65
Am4++e-⇌Am3+
3.3
O(g)+2H++2e-⇌H2O
2.6
H4XeO6+2H++2e-⇌XeO3+3H2O
2.42
Cu3++e-⇌Cu2+
2.4
FeO42-+8H++3e-⇌Fe3++4H2O
2.2
F2O+2H++4e-⇌H2O+2F-
2.153
S2O82-+2H++2e-⇌2HSO4-
2.123
XeO3+6H++6e-⇌Xe+3H2O
2.1
2HFeO4-+8H++6e-⇌Fe2O3+5H2O
2.09
HFeO4-+4H++3e-⇌FeOOH+2H2O
2.08
O3+2H++2e-⇌O2+H2O
2.076
HFeO4-+7H++3e-⇌Fe3++4H2O
2.07
OH+e-⇌OH-
2.02
S2O82-+2e-⇌2SO42-
2.01
Cu2O3+6H++2e-⇌2Cu2++3H2O
2.0
Ag2++e-⇌Ag+
1.98
Co3+ + e-⇌ Co2+
1.92
Ag3+ + 2e-⇌ Ag+
1.9
Co3+ + e-⇌ Co2+(2 molar H2SO4)
1.83
Ag2O2 + 4 H+ + e-⇌ 2 Ag + 2 H2O
1.802
Au2+ + e-⇌ Au+
1.8
Ag3+ + e-⇌ Ag2+
1.8
H2O2 + 2 H+ + 2 e-⇌ 2 H2O
1.776
N2O + 2 H+ + 2 e-⇌ N2 + H2O
1.766
Ce4+ + e-⇌ Ce3+
1.72
CeOH3+ + H+ + e-⇌ Ce3+ + H2O
1.715
PtO3 + 2 H+ + 2 e-⇌ PtO2 + H2O
1.7
Au+ + e-⇌ Au
1.692
PbO2 + SO42- + 4 H+ + 2 e-⇌ PbSO4 + 2 H2O
1.6913
MnO4- + 4 H+ + 3 e-⇌ MnO2 + 2 H2O
1.679
NiO2 + 4 H+ + 2 e-⇌ Ni2+ + 2 H2O
1.678
Bk4+ + e-⇌ Bk3+
1.67
HClO2 + 2 H+ + 2 e-⇌ HClO + H2O
1.645
HClO2 + 3 H+ + 3 e-⇌ 1/2 Cl2 + 2 H2O
1.628
HClO + H+ + e-⇌ 1/2 Cl2 + H2O
1.611
H5IO6 + H+ + 2 e-⇌ IO3- + 3 H2O
1.601
HBrO + H+ + e-⇌ 1/2 Br2(l) + H2O
1.596
Bi2O4 + 4 H+ + 2 e-⇌ 2 BiO+ + 2 H2O
1.593
2 NO + 2 H+ + 2 e-⇌ N2O + H2O
1.591
HBrO + H+ + e-⇌ 1/2 Br2(aq) + H2O
1.574
HClO2 + 3 H+ + 4 e-⇌ Cl- + 2 H2O
1.57
Mn3+ + e-⇌ Mn2+
1.5415
MnO4- + 8 H+ + 5 e-⇌ Mn2+ + 4 H2O
1.507
PtO3 + 4 H+ + 2 e-⇌ Pt(OH)22+ + H2O
1.5
Au3+ + 3 e-⇌ Au
1.498
HO2 + H+ + e-⇌ H2O2
1.495
Mn2O3 + 6 H+ + e-⇌ 2 Mn2+ + 3 H2O
1.485
HClO + H+ + 2 e-⇌ Cl- + H2O
1.482
BrO3- + 6 H+ + 5 e-⇌ 1/2 Br2 + 3 H2O
1.482
CrO2 + 4 H+ + e-⇌ Cr3+ + 2 H2O
1.48
ClO3- + 6 H+ + 5 e-⇌ 1/2 Cl2 + 3 H2O
1.47
PbO2 + 4 H+ + 2 e-⇌ Pb2+ + 2 H2O
1.455
3ClO3- + 6 H+ + 6 e-⇌ I- + 3 H2O
1.451
Au(OH)3 + 3 H+ + 3 e-⇌ Au + 3 H2O
1.45
2 HIO + 2 H+ + 2 e-⇌ I2 + 2 H2O
1.439
BrO3- + 6 H+ + 6 e-⇌ Br- + 3 H2O
1.423
2 NH3OH+ + H+ + 2 e-⇌ N2H5+ + 2 H2O
1.42
Au3+ + 2 e-⇌ Au+
1.401
RuO4 + 6 H+ + 4 e-⇌ Ru(OH)22+ + 2 H2O
1.4
No3+ + e-⇌ No2+
1.4
ClO4- + 8 H+ + 7 e-⇌ 1/2 Cl2 + 4 H2O
1.39
ClO4- + 8 H+ + 8 e-⇌ Cl- + 4 H2O
1.389
Cl2(g) + 2 e-⇌ 2Cl-
1.35827
HCrO4- + 7 H+ + 3 e-⇌ Cr3+ + 4 H2O
1.35
Cr(V) + e-⇌ Cr(IV)
1.34
HBrO + H+ + 2 e-⇌ Br– + H2O
1.331
PuO2(OH)2 + 2 H+ + 2 e-⇌ Pu(OH)4
1.325
AuOH2+ + H+ + 2 e-⇌ Au+ + H2O
1.32
2 HNO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ N2O + 3 H2O
1.297
[PdCl6]2- + 2 e-⇌ [PdCl4]2- + 2 Cl-
1.288
ClO2 + H+ + e-⇌ HClO2
1.277
N2H5+ + 3 H+ + 2 e-⇌ 2 NH4+
1.275
Tl3+ + 2 e-⇌ Tl+
1.252
[Ru(bipy)3]3+ + e-⇌ [Ru(bipy)3]2+
1.24
O3 + H2O + 2 e-⇌ O2 + 2 OH-
1.24
Cr2O72- + 14 H+ + 6 e-⇌ 2 Cr3+ + 7 H2O
1.232
O2 + 4 H+ + 4 e-⇌ 2 H2O
1.229
MnO2 + 4 H+ + 2 e-⇌ Mn2+ + 2 H2O
1.224
ClO3- + 3 H+ + 2 e-⇌ HClO2 + H2O
1.214
PtOH+ + H+ + 2 e-⇌ Pt + H2O
1.2
2 IO3- + 12 H+ + 10 e-⇌ I2 + 6 H2O
1.195
ClO4- + 2 H+ + 2 e-⇌ ClO3- + H2O
1.189
Pt2+ + 2 e-⇌ Pt
1.18
Ir3+ + 3 e-⇌Ir
1.156
ClO3- + 2 H+ + e-⇌ ClO2 + H2O
1.152
SeO42- + 4 H+ + 2 e-⇌ H2SeO3 + H2O
1.151
[Fe(phen)3]3+ + e-⇌ [Fe(phen)3]2+
1.147
RuO2 + 4 H+ + 2 e-⇌ Ru2+ + 2 H2O
1.12
Cu2+ + 2 CN- + e-⇌ [Cu(CN)2]-
1.103
Pu5+ + e-⇌ Pu4+
1.099
Br2(aq) + 2 e-⇌ 2Br-
1.0873
IO3- + 6 H+ + 6 e-⇌ I- + 3 H2O
1.085
Br2(l) + 2 e-⇌ 2Br-
1.066
N2O4 + 2 H+ + 2 e-⇌ 2 HNO2
1.065
PuO2(OH)2 + H+ + e-⇌ PuO2OH + H2O
1.062
[Fe(phen)3]3+ + e-⇌ [Fe(phen)3]2+ (1 molar H2SO4)
1.06
RuO4 + 8 H+ + 8 e-⇌ Ru + 4H2O
1.038
N2O4 + 4 H+ + 4 e-⇌ 2 NO + 2 H2O
1.035
Hg(OH)2 + 2 H+ + 2 e-⇌ Hg + 2 H2O
1.034
[Fe(bipy)3]3+ + e-⇌ [Fe(bipy)3]2+
1.03
H6TeO6 + 2 H+ + 2 e-⇌ TeO2 + 4 H2O
1.02
OsO4 + 4 H + 4 e-⇌ OsO2 + 2 H2O
1.02
PtO2 + 2 H+ + 2 e-⇌ PtO + H2O
1.01
Pu4+ + e-⇌ Pu3+
1.006
AuCl4- + 3 e-⇌ Au + 4 Cl-
1.002
V(OH)4+ + 2 H+ + e-⇌ VO2+ + 3 H2O
1.0
RuO4 + e-⇌ RuO4-
1.0
PtO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Pt + 2 H2O
1.0
VO2+ + 2 H+ + e-⇌ VO2+ + H2O
0.991
HIO + H+ + 2 e-⇌ I- + H2O
0.987
HNO2 + H+ + e-⇌ NO + H2O
0.983
AuBr2- + e-⇌ Au + 2 Br-
0.959
V2O5 + 6 H+ + 2 e-⇌ 2 VO2+ + 3 H2O
0.957
NO3- + 4 H+ + 3 e-⇌ NO + 2 H2O
0.957
ClO2(aq) + e-⇌ ClO2-
0.954
Pd2+ + 2 e-⇌ Pd
0.951
NO3- + 3 H+ + 2 e-⇌ HNO2 + H2O
0.934
2 Hg+ + 2 e-⇌ Hg22+
0.92
Po4+ + 2 e-⇌ Po2+
0.9
HO2- + H2O + 2 e-⇌ 3 OH-
0.878
N2O4 + 2 e-⇌ 2 NO2-
0.867
[IrCl6]2- + e-⇌ [IrCl6]3-
0.8665
[Ru(CN)6]3- + e-⇌ [Ru(CN)6]4-
0.86
2 HNO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ H2N2O2 + H2O
0.86
SiO2(quartz) + 4 H+ + 4 e-⇌ Si + 2 H2O
0.857
AuBr4- + 3 e-⇌ Au + 4 Br-
0.854
Hg2+ + 2 e-⇌ Hg
0.851
ClO- + H2O + 2 e-⇌ Cl- + 2 OH-
0.841
OsO4 + 8 H+ + 8 e-⇌ Os + 4 H2O
0.838
RhOH2+ + H + 3 e-⇌ Rh + H2O
0.83
[Os(bipy)2]3+ + e-⇌ [Os(bipy)2]2+
0.81
2 NO3- + 4 H+ + 2 e-⇌ N2O4 + 2 H2O
0.803
[Os(bipy)3]3+ + e-⇌ [Os(bipy)3]2+
0.8
Ag+ + e-⇌ Ag
0.7996
Hg22+ + 2 e-⇌ 2 Hg
0.7973
TcO4- + 4 H+ + 3 e-⇌ TcO2 + 2 H2O
0.782
[Fe(bipy)2]3+ + e-⇌ [Fe(bipy)2]2+
0.78
AgF + e-⇌ Ag + F-
0.779
Fe3+ + e-⇌ Fe2+
0.771
[IrCl6]3- + 3 e-⇌ Ir + 6 Cl-
0.77
(CNS)2 + 2 e-⇌ 2 CNS-
0.77
ReO4- + 2 H+ +e-⇌ ReO3 + H2O
0.768
BrO- + H2O + 2 e-⇌ Br- + 2 OH-
0.761
Po4+ + 4 e-⇌ Po
0.76
2 NO + H2O + 2 e-⇌ N2O + 2 OH-
0.76
ClO2- + 2 H2O + 4 e-⇌ Cl- + 4 OH-
0.76
Rh3+ + 3 e-⇌ Rh
0.758
[PtCl4]2- + 2 e-⇌ Pt + 4 Cl-
0.755
Tl3+ + 3 e-⇌ Tl
0.741
Ag2O3 + H2O + 2 e-⇌ 2 AgO + 2 OH-
0.739
H3IO62- + 2 e-⇌IO3- + 3 OH-
0.7
p–benzoquinona + 2 H+ + 2 e-⇌ hydroquinona
0.6992
O2 + 2 H+ + 2 e-⇌ H2O2
0.695
[PtCl6]2- + 2 e-⇌ [PtCl4]2- + 2 Cl-
0.68
Sb2O5(senarmontita) + 4 H+ + 4 e-⇌ Sb2O5 + 2 H2O
0.671
ClO2- + H2O + 2 e-⇌ ClO- + 2 OH-
0.66
Ag2SO4 + 2 e-⇌ 2 Ag + SO42-
0.654
Sb2O5(valentinita) + 4 H+ + 4 e-⇌ Sb2O3 + 2 H2O
0.649
Ag(ac) + e-⇌ Ag + (ac)-
0.643
Hg2HPO4 + 2 e-⇌ 2 Hg + HPO42-
0.6359
ClO3- + 3 H2O + 6 e-⇌ Cl- + 6 OH-
0.62
Hg2SO4 + 2 e-⇌ 2 Hg + SO42-
0.6125
UO2+ + 4 H+ + e-⇌ U4+ + 2 H2O
0.612
BrO3- + 3 H2O + 6 e-⇌ Br- + 6 OH-
0.61
2 AgO + H2O + 2 e-⇌ Ag2O + 2 OH
0.607
MnO42- + 2 H2O + 2 e-⇌ MnO2 + 4 OH-
0.6
Rh+ + e-⇌ Rh
0.6
Rh2+ + 2 e-⇌ Rh
0.6
MnO4- + 2 H2O + 3 e-⇌ MnO2 + 4 OH-
0.595
TeO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Te + 2 H2O
0.593
[PdCl4]2- + 2 e-⇌ Pd + 4 Cl-
0.591
RuO4- + e-⇌ RuO42-
0.59
Sb2O5 + 6 H+ + 4 e-⇌ 2 SbO+ + 3 H2O
0.581
Te4+ + 4 e-⇌ Te
0.568
AgNO2 + e-⇌ Ag + NO2-
0.564
S2O62- + 4 H+ + 2 e-⇌ 2 H2SO3
0.564
H3AsO4 + 2 H+ + 2 e-⇌ HAsO2 + 2 H2O
0.56
MnO2 + e-⇌ MnO2-
0.558
AgBrO3 + e-⇌ Ag + BrO3-
0.546
I3- + 2 e-⇌ 3 I-
0.536
I2 + 2 e-⇌ 2 I-
0.5355
Cu+ + e-⇌ Cu
0.521
Hg2(ac)2 + 2 e-⇌ 2 Hg + 2(ac)-
0.51163
ReO4- + 4 H+ + 3 e-⇌ ReO2 + 2 H2O
0.51
Bi+ + e-⇌ Bi
0.5
NiO2 + 2 H2O + 2 e-⇌ Ni(OH)2 + 2 OH-
0.49
IO- + H2O + 2 e-⇌ I- + 2 OH-
0.485
TeO4- + 8 H+ + 7 e-⇌ Te + 4 H2O
0.472
TcO4- + 8 H+ + 7 e-⇌ Tc + 4 H2O
0.472
Ag2CO3 + 2 e-⇌ 2 Ag + CO32-
0.47
Ag2WO4 + 2 e-⇌ 2 Ag + WO42-
0.466
Ag2C2O4 + 2 e-⇌ 2 Ag + C2O42-
0.4647
Ag2MoO4 + 2 e-⇌ 2 Ag + MoO42-
0.4573
Ru2+ + 2 e-⇌ Ru
0.455
H2SO3 + 4 H+ + 4 e-⇌ S + 3 H2O
0.449
Ag2CrO4 + 2 e-⇌ 2 Ag + CrO42-
0.447
[RhCl6]3- + 3 e-⇌ Rh + 6 Cl-
0.431
AgOCN + e-⇌ Ag + OCN-
0.41
O2 + 2 H2O + 4 e-⇌ 4 OH-
0.401
Tc2+ + 2 e-⇌ Tc
0.4
[Ferricinio]+ + e-⇌ Ferroceno
0.4
ClO-+H2O+2e- ⇌ 1/2 Cl2+2OH-
0.4
(CN)2 + 2 H+ + 2 e-⇌ 2 HCN
0.373
ReO4- + 8 H+ + 7 e-⇌ Re + 4 H2O
0.368
Ag2SeO3 + 2 e-⇌ 2 Ag + SeO32-
0.3629
ClO4- + H2O + 2 e-⇌ ClO3- + 2 OH-
0.36
[Fe(CN)6]3- + e-⇌ [Fe(CN)6]4-
0.358
AgIO3 + e-⇌ Ag + IO3-
0.354
Cu2+ + 2 e-⇌ Cu(Hg)
0.345
Ag2O + H2O + 2 e-⇌ 2 Ag + 2 OH-
0.342
Cu2+ + 2 e-⇌ Cu
0.3419
VO2+ + 2 H+ + e-⇌ V3+ + H2O
0.337
Electrodo de calomelanos 0.1 molar KCl
0.3337
2 HCNO + 2 H+ + 2 e-⇌ (CN)2 + 2 H2O
0.33
ClO3- + H2O + 2 e-⇌ ClO2- + 2 OH-
0.33
UO22+ + 4 H+ + 2 e-⇌ U4+ + 2 H2O
0.327
BiO+ + 2 H+ + 3 e-⇌ Bi + H2O
0.32
Bi3+ + 3 e-⇌ Bi
0.308
Tc3+ + e-⇌ Tc2+
0.3
Re3+ + 3 e-⇌ Re
0.3
At2 + 2 e-⇌ 2 At-
0.3
Electrodo de calomelanos 1 molar KCl (NCE)
0.2801
Electrodo de calomelanos 1 molal KCl
0.28
Hg2Cl2 + 2 e-⇌ 2 Hg + 2 Cl-
0.26808
IO3- + 3 H2O + 6 e-⇌ I- + OH-
0.26
ReO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Re + 2 H2O
0.2513
Ru3+ + e-⇌ Ru2+
0.2487
HAsO2 + 3 H+ + 3 e-⇌ As + 2 H2O
0.248
PbO2 + H2O + 2 e-⇌ PbO + 2 OH-
0.247
Electrodo de calomelanos saturado con KCl
0.2412
Ru3+ + e-⇌ Ru2+
0.24
Ge2+ + 2 e-⇌ Ge
0.24
Electrodo de calomelanos saturado con NaCl (SSCE)
0.236
As2O3 + 6 H+ + 6 e-⇌ 2 As + 3 H2O
0.234
[Ru(H2O)6]3+ + e-⇌ [Ru(H2O)6]2+
0.23
AgCl + e-⇌ Ag + Cl-
0.22233
SbO+ + 2 H+ + 3 e-⇌ Sb + 2 H2O
0.212
[Ru(en)3]3+ + e-⇌ [Ru(en)3]2+
0.21
Bi3+ + 2 e-⇌ Bi+
0.2
SO42- + 4 H+ + 2 e-⇌ H2SO3 + H2O
0.172
Co(OH)3 + e-⇌ Co(OH)2 + OH-
0.17
Fe2O3 + 4 H+ + 2 e-⇌ 2 FeOH+ + H2O
0.16
BiCl4- + 3 e-⇌ Bi + 4 Cl-
0.16
BiOCl + 2 H+ + 3 e-⇌ Bi + Cl- + H2O
0.1583
Cu2+ + e-⇌ Cu+
0.153
Sb2O3 + 6 H+ + 6 e-⇌ 2 Sb + 3 H2O
0.152
Sn4+ + 2 e-⇌ Sn2+
0.151
2 NO2- + 3 H2O + 4 e-⇌ N2O + 6 OH-
0.15
Mn(OH)3 + e-⇌ Mn(OH)2 + OH-
0.15
IO3- + 2 H2O + 4 e-⇌ IO- + 4 OH-
0.15
Ag4[Fe(CN)6] + 4 e-⇌ 4 Ag + [Fe(CN)6]4-
0.1478
Np4+ + e-⇌ Np3+
0.147
Sn(OH)3+ + 3 H+ + 2e-⇌ Sn2+ + 3 H2O
0.142
S + 2H+ + 2 e-⇌ H2S(aq)
0.142
[V(phen)3]3+ + e-⇌ [V(phen)3]2+
0.14
Pt(OH)2 + 2 e-⇌ Pt + 2 OH-
0.14
Hg2Br2 + 2 e-⇌ 2 Hg + 2 Br-
0.13923
Ge4+ + 4 e-⇌ Ge
0.124
Hg2O + H2O + 2 e-⇌ 2 Hg + 2 OH-
0.123
[Co(NH3)6]3+ + e-⇌ [Co(NH3)6]2+
0.108
W3+ + 3 e-⇌ W
0.1
[Ru(NH3)6]3+ + e-⇌ [Ru(NH3)6]2+
0.1
2 NO + 2 e-⇌ N2O22-
0.1
Ir2O3 + 3 H2O + 6 e-⇌ 2 Ir + 6 OH-
0.098
HgO + H2O + 2 e-⇌ Hg + 2 OH-
0.0977
N2 + 2 H2O + 6 H+ + 6 e-⇌ 2 NH4OH
0.092
AgSCN + e-⇌ Ag + SCN-
0.8951
H3Mo7O243- + 45 H+ + 42 e-⇌ 7 Mo + 24 H2O
0.082
S4O62- + 2 e-⇌ 2 S2O32-
0.08
MoO3 + 6 H+ + 6 e-⇌ Mo + 3 H2O
0.075
AgBr + e-⇌ Ag + Br-
0.07133
Pd(OH)2 + 2 e-⇌ Pd + 2 OH-
0.07
UO22+ + e-⇌ UO2+
0.062
WO3 + 2 H+ + 2 e-⇌ WO2 + H2O
0.036
SeO42- + H2O + 2 e-⇌ SeO32- + 2 OH-
0.05
Tl2O3 + 3 H2O + 4 e-⇌ 2 Tl+ + 6 OH-
0.02
NO3- + H2O + 2 e-⇌ NO2- + 2 OH-
0.01
Ge4+ + 2 e-⇌ Ge2+
0.0
CuI2- + e-⇌ Cu + 2 I-
0.0
2 H+ + 2 e-⇌ H2
0.0
2 D+ + 2 e-⇌ D2
-0.013
AgCN + e-⇌ Ag + CN-
-0.017
2 WO3 + 2 H+ + 2 e-⇌ W2O5 + H2O
-0.029
W2O5 + 2 H+ + 2 e-⇌ 2 WO2 + H2O
-0.031
Ag2S + 2 H+ + 2 e-⇌ 2 Ag + H2S
-0.0366
Fe3+ + 3 e-⇌ Fe
-0.037
Hg2I2 + 2 e-⇌ 2 Hg + 2 I-
-0.0405
Tl(OH)3 + 2 e-⇌ TlOH + 2 OH-
-0.05
TiOH3+ + H+ + e-⇌ Ti3+ + H2O
-0.055
2 H2SO3 + H+ + 2 e-⇌ HS2O4- + 2 H2O
-0.056
P(blanco) + 3 H+ + 3 e-⇌ PH3(g)
-0.063
O2 + H2O + 2 e-⇌ HO2- + OH-
-0.076
2 Cu(OH)2 + 2 e-⇌ Cu2O + 2 OH- + H2O
-0.08
Se + 2 H+ + 2 e-⇌ H2Se
-0.082
WO3 + 6 H+ + 6 e-⇌ W + 3 H2O
-0.09
SnO2 + 4 H+ + 2 e-⇌ Sn2+ + 2 H2O
-0.094
Md3+ + e-⇌ Md2+
-0.1
P(rojo) + 3 H+ + 3 e-⇌ PH3(g)
-0.111
SnO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Sn + 2 H2O
-0.117
GeO2 + 2 H+ + 2 e-⇌ GeO + H2O
-0.118
WO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ W + 2 H2O
-0.119
Pb2+ + 2 e-⇌ Pb(Hg)
-0.1205
Pb2+ + 2 e-⇌ Pb
-0.1262
CrO42- + 4 H2O + 3 e-⇌ Cr(OH)3 + 5 OH-
-0.13
Sn2+ + 2 e-⇌ Sn
-0.1375
In+ + e-⇌ In
-0.14
O2 + 2 H2O + 2 e-⇌ H2O2 + 2 OH-
-0.146
MoO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Mo + 4 H2O
-0.152
AgI + e-⇌ Ag + I-
-0.15224
2 NO2- + 2 H2O + 4 e-⇌ N2O22- + 4 OH-
-0.18
H2GeO3 + 4 H+ + 4 e-⇌ Ge + 3 H2O
-0.182
SnO2 + 3 H+ + 2 e-⇌ SnOH+ + H2O
-0.194
CO2 + 2 H+ + 2 e-⇌ HCOOH
-0.199
Mo3+ + 3 e-⇌ Mo
-0.2
Ga+ + e-⇌ Ga
-0.2
2 SO22- + 4 H+ + 2 e-⇌ S2O62- + H2O
-0.22
Cu(OH)2 + 2 e-⇌ Cu + 2 OH-
-0.222
V2O5 + 10 H+ + 10 e-⇌ 2 V + 5 H2O
-0.242
CdSO4 + 2 e-⇌ Cd + SO42-
-0.246
V(OH)4+ + 4 H+ + 5 e-⇌ V + 4 H2O
-0.254
V3+ + e-⇌ V2+
-0.255
Ni2+ + 2 e-⇌ Ni
-0.257
PbCl2 + 2 e-⇌ Pb + 2 Cl-
-0.2675
H3PO4 + 2 H+ + 2 e-⇌ H3PO3 + H2O
-0.276
Co2+ + 2 e-⇌ Co
-0.28
PbBr2 + 2 e-⇌ Pb + 2 Br-
-0.284
Tl+ + e-⇌ Tl(Hg)
-0.3338
Tl+ + e-⇌ Tl
-0.336
In3+ + 3 e-⇌ In
-0.3382
TlOH + e-⇌ Tl + OH-
-0.34
PbF2 + 2 e-⇌ Pb + 2 F-
-0.3444
PbSO4 + 2 e-⇌ Pb(Hg) + SO42-
-0.3505
Cd2+ + 2 e-⇌ Cd(Hg)
-0.3521
PbSO4 + 2 e-⇌ Pb + SO42-
-0.3588
Cu2O + H2O + 2 e-⇌ 2 Cu + 2 OH-
-0.36
Eu3+ + e-⇌ Eu2+
-0.36
PbI2 + 2 e-⇌ Pb + 2 I-
-0.365
SeO32- + 3 H2O + 4 e-⇌ Se + 6 OH-
-0.366
Se + 2 H+ + 2 e-⇌ H2Se(aq)
-0.399
In2+ + e-⇌ In+
-0.4
Cd2+ + 2 e-⇌ Cd
-0.403
Cr3+ + e-⇌ Cr2+
-0.407
2 S + 2 e-⇌ S22-
-0.42836
Tl2SO4 + 2 e-⇌ Tl + SO42-
-0.436
In3+ + 2 e-⇌ In+
-0.443
Fe2+ + 2 e-⇌ Fe
-0.447
H3PO3 + 3 H+ + 3 e-⇌ P + 3 H2O
-0.454
Bi2O3 + 3 H2O + 6 e-⇌ 2 Bi + 6 OH-
-0.46
NO2- + H2O + e-⇌ NO + 2 OH-
-0.46
PbHPO4 + 2 e-⇌ Pb + HPO42-
-0.465
S + 2 e-⇌ S2-
-0.47627
S + H2O + 2 e-⇌ HS- + OH-
-0.478
B(OH)3 + 7 H+ + 8 e-⇌ BH4- + 3 H2O
-0.481
In3+ + e-⇌ In2+
-0.49
ZnOH+ + H+ + 2 e-⇌ Zn + H2O
-0.497
GaOH2+ + H+ + 3 e-⇌ Ga + H2O
-0.498
H3PO3 + 2 H+ + 2 e-⇌ H3PO2 + H2O
-0.499
TiO2 + 4 H+ + 2 e-⇌ Ti2+ + 2 H2O
-0.502
H3PO2 + H+ + e-⇌ P + 2 H2O
-0.508
Sb + 3 H+ + 3 e-⇌ SbH3
-0.51
HPbO2- + H2O + 2 e-⇌ Pb + 3 OH-
-0.537
Ga3+ + 3 e-⇌ Ga
-0.549
TlCl + e-⇌ Tl + Cl-
-0.5568
Fe(OH)3 + e-⇌ Fe(OH)2 + OH-
-0.56
TeO32- + 3 H2O + 4 e-⇌ Te + 6 OH-
-0.57
2 SO32- + 3 H2O + 4 e-⇌ S2O32- + 6 OH-
-0.571
PbO + H2O + 2 e-⇌ Pb + 2 OH-
-0.58
ReO2- + 4 H2O + 7 e-⇌ Re + 8 OH-
-0.584
SbO3- + H2O + 2 e-⇌ SbO2- + 2 OH-
-0.59
Ta3+ + 3 e-⇌ Ta
-0.6
U4+ + e-⇌ U3+
-0.607
As + 3 H+ + 3 e-⇌ AsH3
-0.608
Nb2O5 + 10 H+ + 10 e-⇌ 2 Nb + 5 H2O
-0.644
NbO2 + 2 H+ + 2 e-⇌ NbO + H2O
-0.646
Cd(OH)42- + 2 e-⇌ Cd + 4 OH-
-0.658
TlBr + e-⇌ Tl + Br-
-0.658
SbO2- + 2 H2O + 3 e-⇌ Sb + 4 OH-
-0.66
AsO2- + 2 H2O + 3 e-⇌ As + 4 OH-
-0.68
NbO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Nb + 2 H2O
-0.69
Ag2S + 2 e-⇌ 2 Ag + S2-
-0.691
AsO43- + 2 H2O + 2 e-⇌ AsO2- + 4 OH-
-0.71
Ni(OH)2 + 2 e-⇌ Ni + 2 OH-
-0.72
Co(OH)2 + 2 e-⇌ Co + 2 OH-
-0.73
NbO + 2 H+ + 2 e-⇌ Nb + H2O
-0.733
H2SeO3 + 4 H+ + 4 e-⇌ Se + 3 H2O
-0.74
Cr3+ + 3 e-⇌ Cr
-0.744
Ta2O5 + 10 H+ + 10 e-⇌ 2 Ta + 5 H2O
-0.75
TlI + e-⇌ Tl + I-
-0.752
Zn2+ + 2 e-⇌ Zn
-0.7618
Zn2+ + 2 e-⇌ Zn(Hg)
-0.7628
CdO + H2O + 2 e-⇌ Cd + 2 OH-
-0.783
Te + 2 H+ + 2 e-⇌ H2Te
-0.793
ZnSO4·7H2O (sat.) + 2 e-⇌ Zn(Hg) + SO42- + 7 H2O
-0.7993
Bi + 3 H+ + 3 e-⇌ BiH3
-0.8
SiO + 2 H+ + 2 e-⇌ Si + H2O
-0.8
Cd(OH)2 + 2 e-⇌ Cd(Hg) + 2 OH-
-0.809
2 H2O + 2 e-⇌ H2 + 2 OH-
-0.8277
2 NO3- + 2 H2O + 2 e-⇌ N2O4 + 4 OH-
-0.85
H3BO3 + 3 H+ + 3 e-⇌ B + 3 H2O
-0.8698
P + 3 H2O + 3 e-⇌ PH3(g) + 3 OH-
-0.87
Ti3+ + e-⇌ Ti2+
-0.9
HSnO2- + H2O + 2 e-⇌ Sn + 3 OH-
-0.909
Cr2+ + 2 e-⇌ Cr
-0.913
Se + 2 e-⇌ Se2-
-0.924
SO42- + H2O + 2 e-⇌ SO32- + 2 OH-
-0.93
Sn(OH)62- + 2 e-⇌ HSnO2- + 3 OH- + H2O
-0.93
SnO2 + 2 H2O + 4 e-⇌ Sn + 4 OH-
-0.945
In(OH)3 + 3 e-⇌ In + 3 OH-
-0.99
NpO2 + H2O + H+ + e-⇌ Np(OH)3
-0.962
In(OH)4- + 3 e-⇌ In + 4 OH-
-1.007
In2O3 + 3 H2O + 6 e-⇌ 2 In + 6 OH-
-1.034
PO43- + 2 H2O + 2 e-⇌ HPO32- + 3 OH-
-1.05
Yb3+ + e-⇌ Yb2+
-1.05
Nb3+ + 3 e-⇌ Nb
-1.099
Fm3+ + e-⇌ Fm2+
-1.1
2 SO32- + 2 H2O + 2 e-⇌ S2O42- + 4 OH-
-1.12
Te + 2 e-⇌ Te2-
-1.143
V2+ + 2 e-⇌ V
-1.175
Mn2+ + 2 e-⇌ Mn
-1.185
Zn(OH)42- + 2 e-⇌ Zn + 4 OH-
-1.199
CrO2 + 2 H2O + 3 e-⇌ Cr + 4 OH-
-1.2
No3+ + 3 e-⇌ No
-1.2
ZnO2- + 2 H2O + 2 e-⇌ Zn + 4 OH-
-1.215
H2GaO3- + H2O + 3 e-⇌ Ga + 4 OH-
-1.219
H2BO3- + 5 H2O + 8 e-⇌ BH4- + 8 OH-
-1.24
SiF62- + 4 e-⇌ Si + 6 F-
-1.24
Zn(OH)2 + 2 e-⇌ Zn + 2 OH-
-1.249
ZnO + H2O + 2 e-⇌ Zn + 2 OH-
-1.26
Es3+ + e-⇌ Es2+
-1.3
Pa3+ + 3 e-⇌ Pa
-1.34
Ti3+ + 3 e-⇌ Ti
-1.37
Ce3+ + 3 e-⇌ Ce(Hg)
-1.4373
UO22+ + 4 H+ + 6 e-⇌ U + 2 H2O
-1.444
Zr4+ + 4 e-⇌ Zr
-1.45
Cr(OH)3 + 3 e-⇌ Cr + 3 OH-
-1.48
Pa4+ + 4 e-⇌ Pa
-1.49
HfO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Hf + 2 H2O
-1.505
Hf4+ + 4 e-⇌ Hf
-1.55
Sm3+ + e-⇌ Sm2+
-1.55
ZrO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Zr + 2 H2O
-1.553
Mn(OH)2 + 2 e-⇌ Mn + 2 OH-
-1.56
Ba2+ + 2 e-⇌ Ba(Hg)
-1.57
Bk2+ + 2 e-⇌ Bk
-1.6
Cf3+ + e-⇌ Cf2+
-1.6
Ti2+ + 2 e-⇌ Ti
-1.63
Md3+ + 3 e-⇌ Md
-1.65
HPO32- + 2 H2O + 2 e-⇌ H2PO2- + 3 OH-
-1.65
Al3+ + 3 e-⇌ Al
-1.662
SiO32- + H2O + 4 e-⇌ Si + 6 OH-
-1.697
HPO32- + 2 H2O + 3 e-⇌ P + 5 OH-
-1.71
HfO2+ + 2 H+ + 4 e-⇌ Hf + H2O
-1.724
ThO2 + 4 H+ + 4 e-⇌ Th + 2 H2O
-1.789
H2BO3- + H2O + 3 e-⇌ B + 4 OH-
-1.79
Sr2+ + 2 e-⇌ Sr(Hg)
-1.793
U3+ + 3 e-⇌ U
-1.798
H2PO2- + e-⇌ P + 2 OH-
-1.82
Be2+ + 2 e-⇌ Be
-1.847
Np3+ + 3 e-⇌ Np
-1.856
Fm3+ + 3 e-⇌ Fm
-1.89
Th4+ + 4 e-⇌ Th
-1.899
Am2+ + 2 e-⇌ Am
-1.9
Pa4+ + e-⇌ Pa3+
-1.9
Es3+ + 3 e-⇌ Es
-1.91
Cf3+ + 3 e-⇌ Cf
-1.94
Lr3+ + 3 e-⇌ Lr
-1.96
Eu3+ + 3 e-⇌ Eu
-1.991
Er2+ + 2 e-⇌ Er
-2.0
Pr2+ + 2 e-⇌ Pr
-2.0
Pu3+ + 3 e-⇌ Pu
-2.031
Cm3+ + 3 e-⇌ Cm
-2.04
Am3+ + 3 e-⇌ Am
-2.048
AlF63- + 3 e-⇌ Al + 6 F-
-2.069
Sc3+ + 3 e-⇌ Sc
-2.077
Ho2+ + 2 e-⇌ Ho
-2.1
Nd2+ + 2 e-⇌ Nd
-2.1
Cf2+ + 2 e-⇌ Cf
-2.12
Yb3+ + 3 e-⇌ Yb
-2.19
Ac3+ + 3 e-⇌ Ac
-2.2
Dy2+ + 2 e-⇌ Dy
-2.2
Tm3+ + e-⇌ Tm2+
-2.2
Pm2+ + 2 e-⇌ Pm
-2.2
Es2+ + 2 e-⇌ Es
-2.23
H2 + 2 e-⇌ 2 H-
-2.23
Gd3+ + 3 e-⇌ Gd
-2.279
Tb3+ + 3 e-⇌ Tb
-2.28
Lu3+ + 3 e-⇌ Lu
-2.28
Dy3+ + 3 e-⇌ Dy
-2.295
Am3+ + e-⇌ Am2+
-2.3
Fm2+ + 2 e-⇌ Fm
-2.3
Pm3+ + 3 e-⇌ Pm
-2.3
Sm3+ + 3 e-⇌ Sm
-2.304
Al(OH)3 + 3 e-⇌ Al + 3 OH-
-2.31
Tm3+ + 3 e-⇌ Tm
-2.319
Nd3+ + 3 e-⇌ Nd
-2.323
Al(OH)- + 3 e-⇌ Al + 4 OH-
-2.328
H2AlO3- + H2O + 3 e-⇌ Al + 4 OH-
-2.33
Ho3+ + 3 e-⇌ Ho
-2.33
Er3+ + 3 e-⇌ Er
-2.331
Ce3+ + 3 e-⇌ Ce
-2.336
Pr3+ + 3 e-⇌ Pr
-2.353
ZrO(OH)2 + H2O + 4 e-⇌ Zr + 4 OH-
-2.36
Mg2+ + 2 e-⇌ Mg
-2.372
Y3+ + 3 e-⇌ Y
-2.372
La3+ + 3 - La
-2.379
Tm2+ + 2 e-⇌ Tm
-2.4
Md2+ + 2 e-⇌ Md
-2.4
Th(OH)4 + 4 e-⇌ Th + 4 OH-
-2.48
HfO(OH)2 + H2O + 4 e-⇌ Hf + 4 OH-
-2.5
No2+ + 2 e-⇌ No
-2.5
Dy3+ + e-⇌ Dy2+
-2.6
Pm3+ + e-⇌ Pm2+
-2.6
Be2O32- + 3 H2O + 4 e-⇌ 2 Be + 6 OH-
-2.63
Sm2+ + 2 e-⇌ Sm
-2.68
Mg(OH)2 + 2 e-⇌ Mg + 2 OH-
-2.69
Nd3+ + e-⇌ Nd2+
-2.7
Mg+ + e-⇌ Mg
-2.7
Na+ + e-⇌ Na
-2.71
Yb2+ + 2 e-⇌ Yb
-2.76
Bk3+ + e-⇌ Bk2+
-2.8
Ho3+ + e-⇌ Ho2+
-2.8
Ra2+ + 2 e-⇌ Ra
-2.8
Eu2+ + 2 e-⇌ Eu
-2.812
Ca2+ + 2 e-⇌ Ca
-2.868
Sr(OH)2 + 2 e-⇌ Sr + 2 OH-
-2.88
Sr2+ + 2 e-⇌ Sr
-2.89
Fr+ + e-⇌ Fr
-2.9
La(OH)3 + 3 e-⇌ La + 3 OH-
-2.9
Ba2+ + 2 e-⇌ Ba
-2.912
K+ + e-⇌ K
-2.931
Rb+ + e-⇌ Rb
-2.98
Ba(OH)2 + 2 e-⇌ Ba + 2 OH-
-2.99
Er3+ + e-⇌ Er2+
-3.0
Ca(OH)2 + 2 e-⇌ Ca + 2 OH-
-3.02
Cs+ + e-⇌ Cs
-3.026
Li+ + e-⇌ Li
-3.0401
3 N2 + 2 H+ + 2 e-⇌ 2 HN3
-3.09
Pr3+ + e-⇌ Pr2+
-3.1
Ca+ + e-⇌ Ca
-3.8
Sr+ + e-⇌ Sr
-4.1
Scroll al inicio